Šta vam je sve potrebno za osnivanje firme u Srbiji?

Objavljeno:

Piše:

Kategorija:

Ukoliko ste odlučili da se upustite u preduzetničke vode, najvažniji korak je svakako osnivanje firme i registracija u APR-u. Naravno, podrazumeva se da ćete unapred znati koja će biti pravna forma vašeg privrednog subjekta. Od toga zavisi dalja procedura, jer nije isto da li ćete osnovati doo ili ćete se registrovati kao preduzetnik.

osnivanje firme

Kada obezbedite poslovni prostor, otvaranje firme je relativno lak i brz postupak. U svakom slučaju, savet je da se konsultujete sa stručnjacima kako biste predupredili eventualne teškoće. U procesu otvaranja firme najbolji savet vam može pružiti proverena knjigovodstvena agencija koja ima iskustva u procesu osnivanja preduzeća.

Najpre morate odabrati način registracije

Prema zakonima Republike Srbije postoji nekoliko opcija, odnosno nekoliko „oblika organizovanih pravnih lica radi sticanja dobiti.“ Drugačije se nazivaju privredna društva i mogu biti registrovana kao:

  • Preduzetnik
  • DOO (Društvo sa ograničenom odgovornošću)
  • Ortačko društvo
  • Komanditno društvo
  • Akcionarsko društvo

Sve ove forme privrednih društava razlikuju se međusobno, tako da ćemo se u nastavku teksta osvrnuti na osnovne karakteristike pomenutih društava.

Preduzetnik

otvaranje firme

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano u APR-u radi obavljanja određene delatnosti. Preduzetnik može biti svako nezaposleno lice. Lice  koje je evidentirano u NSZ može u nekim okolnostima dobiti i pomoć od države za pokretanje biznisa.  Pored toga, preduzetnička delatnost se može registrovati i na lice koje je u radnom odnosu.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ( DOO)

DOO je vid privrednog društva koje može imati jednog ili više osnivača. Svaki član DOO ima udeo u osnovnom kapitalu, koji ne mora nužno biti u istom iznosu, već se može razlikovati. Članovi DOO su odgovorni za obaveze firme samo do visine unetog uloga u društvo i snose rizik srazmerno visini svog udela.

Ortačko društvo

Ortačko društvo osnivaju dva ili više osnivača. Ortaci mogu biti kako fizička, tako i pravna lica. Ova forma privrednog društva podrazumeva obavljanje određene delatnosti pod jednim imenom u cilju sticanja profita. Početni kapital čini ulog ortaka koji sve poslovne odluke donose zajednički i imaju podjednaku odgovornost.

Komanditno društvo

Komanditno društvo je vid privrednog društva koje osnivaju najmanje dva osnivača pod jednim poslovnim imenom u cilju sticanja profita. Ovaj vid privrednog društva mora imati najmanje jednog komplementara i najmanje jednog komanditora. Razlika je u tome što komplementar za obaveze društva odgovara neograničeno i celokupnom svojom imovinom, dok je komanditor odgovoran za obaveze srazmerno visini svog uloga i ne odgovara svojom ličnom imovinom.

Akcionarsko društvo

Ovo je oblik organizovanja privrednog društva čiji se osnovni kapital sastoji od akcija. Akcionari su vlasnici akcija i na osnovu svog udela imaju pravo na isplatu dividende, kao i pravo na deo u slučaju likvidacije društva.

Za osnivanje firme je neophodna šifra delatnosti iz APR-a

Kada ste odlučili da osnujete firmu, sledeći korak koji morate da ispoštujete je da odaberete šifru delatnosti. Za to je najbolje koristiti usluge knjigovođe. Ukoliko otvarate firmu u Beogradu, dovoljno je da ukucate u pretraživač knjigovodstvene usluge Beograd nakon čega ćete dobiti ponuđene opcije. Odaberite onu koja vam najviše odgovara. Svakako ćete moći da računate na njihovu pomoć prilikom prukupljanja potrebne dokumentacije. Osim toga, knjigovođi možete dati punomoćje kako bi obavio većinu poslova umesto vas.

Na sajtu APR-a postoji spisak neophodne dokumentacije za osnivanje firme. Mada je i za ovo bolje potražiti usluge knjigovodstvene agencije, jer ćete od njih dobiti najpreciznija uputstva. Kada ste prikupili svu neophodnu dokumentaciju, sledeći korak je da ih predate u APR, a zatim da sačekate 5 radnih dana rešenje o registraciji. Ukoliko vam je brže, kompletan postupak možete obaviti i putem interneta, ali je neophodno da imate elektronski potpis.

Pečat i otvaranje računa u banci

Kada dobijete rešenje iz APR-a, sledeći korak je nabavka pečata i otvaranje računa u banci. Prilikom izrade pečata, potrebno vam je rešenje iz APR-a. Da biste otvorili račun u banci, neophodan vam je osnivački akt kao i mnogo strpljenja. S obzirom na to da ovaj proces u banci ume da bude prilično dug, ne bi bilo loše da kontaktirate svog bankara i zamolite ga da vam unapred pripremi svu potrebnu dokumentaciju.

Prijava u poreskoj upravi

Ovo je istovremeno i poslednji korak koji morate preduzeti prilikom otvaranja firme. Od momenta kada dobijete rešenje iz APR-a u roku od 15 dana imate obavezu da podnesete prijavu Poreskoj upravi. Najbolje bi bilo da se obratite knjigovođi u vezi sa odabirom modela plaćanja, ali se dodatno možete konsultovati i sa poreskim savetnikom u filijali poreske uprave.

Kada sve to uspešno obavite, vreme je da zakoračite u svoj poslovni prostor. Srećno!

Foto: Pixabay.com

spektrum kooperativa
preporucujemo.rs
Preporučujemo.rs je informativni, edukativni i zabavni web portal.

„Povratak novoj ljudskosti” – nova izložba umetnice Jane Stojaković

„…Straha se ne možemo osloboditi Očajničkom potragom za sigurnošću, Već, naprotiv, tako što ćemo ići do kraja, Prihvatajući ništavnost onoga Što se bojimo da ćemo izgubiti.“ Slavoj Žižek, U...

Dušek kao investicija: Kako odabrati dugotrajan proizvod visokog kvaliteta

U današnjem svetu gde se sve čini da se maksimizira vreme i udobnost spavanja, odabir pravog dušeka nije samo pitanje komfora već i pametne...

Šta da radite kad imate problem sa vodoinstalacijama u kući

Kada se suočite sa problemima u vezi sa vodoinstalacijama u svojoj kući, važno je da znate kako da se brzo i efikasno nosite sa...
error: Content is protected !!