Kako rade agencije za prevođenje dokumenata

Objavljeno:

Piše:

Kategorija:

Većina ljudi svakodnevno ima potrebu za dokumentima koje bi trebalo prevesti na željeni jezik. Ovakvi zahtevi mogu proizići iz ličnih tendencija ili poslovnih zahteva, naročito ako se radi o saradnji sa inostranim kompanijama. U svakom slučaju, proizvoljni prevod, koliki god bili profesionalac na ovom polju, nije preporučljiv, pa je sasvim ispravno razmišljanje o angažovanju agencija za prevođenje dokumenata ili prevodioca.

Za čije usluge ćete se odlučiti, prvenstveno zavisi od vaših potreba i očekivanja. Postoji nekoliko faktora koji razlikuju poslovanje prevodilačkih agencija od samostalnih prevodilaca. Agencije koje se bave uslugama prevoda dokumenata sastavljene su od većeg broja zaposlenih koje vrše prevođenje na veći broj jezika u što kraćem vremenskom roku. Iako se radi brzo, kvalitet prevedenog teksta ili dokumenta je uvek prioritet, pa on prolazi kroz više provera pre nego što dođe do vas. Takođe, usluge agencija su takve, da se prevodi uvek dostavljaju lično ili po dogovoru oko dostave.

Na koji način funkcioniše jedna agencija za prevođenje iz Beograda?

Kada klijent dođe u agenciju sa određenim zahtevom za prevođenjem dokumenata, najbitnije je da se taj postupak odradi kvalitetno. Tako svaka agencija za prevođenje iz Beograda prolazi kroz više faza u procesu kvalitetnog prevoda.

Prva faza obuhvata prevođenje teksta ili dokumenata na odabrani jezik. Sudski tumač koji poseduje sertifikat o prevođenju, vrši ovu uslugu sa maternjeg jezika i daje garanciju da je prevod originalan i verodostojan.

Sledeća faza u prevođenju podrazumeva usluge lektorisanja, tj. kvalifikovanih osoba koje imaju zadatak da pročitaju prevedeni dokument i izvrše gramatičku i pravopisnu ispravku ukoliko je to potrebno. Lektori se osim u agencijama, unajmljuju u poslovima medija, izdavačkih kuća, kao i preduzeća.

Osim ove dve, postoji i treća faza prevođenja, koja ima podjednako važan značaj kao i prethodne faze. Ona se odnosi na još jednu proveru prevedenog teksta. Proveru ne vrši isto lice koje je prevodilo dokument, već druga osoba visokog znanja odabranog stranog jezika. Na ovaj način, ukoliko je došlo do greške prilikom kucanja, ona će biti ispravljena. Na ovaj način, do klijenta stiže kvalitetan prevod bez grešaka. Međutim, za neke dokumente, prevod se ne može raditi i neće biti validan ako nije overen pečatom.

Overeni prevod podrazumeva da dokument nije falsifikat, a to se postiže apostil pečatom. Overa je potrebna kod dokumenata koji se upućuju nekoj stranoj zemlji radi školovanja ili apliciranja za posao. Apostil pečat se ne dobija u agenciji, već se u Beogradu dobija u Prvom opštinskom sudu, a koristi se za overu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih lica, diplome fakulteta ili srednje škole, vozačkih dozvola, kao i različitih presuda i rešenja.

Da li cena apostil pečata garantuje i kvalitet odrađenog posla?

Većina ljudi se zbuni prilikom overe dokumenata i poistuvećuje ovaj proces sa radom prevodilačke agencije. Međutim, treba istaći da je za usluge prevođenja potrebno da određeni dokument prvo overite apostil pečatom u sudu. Kada se utvrdi njegova autentičnost, vaš orginalni i overeni dokument nosite kod sudskog tumača koji će obaviti prevod. Na taj način, u cenu apostil pečat dobijate garanciju kvaliteta i verodostojnosti,  i ona je nezavisna od cene  plaćanja usluga prevodilačke agencije.

spektrum kooperativa
preporucujemo.rs
Preporučujemo.rs je informativni, edukativni i zabavni web portal.

„Povratak novoj ljudskosti” – nova izložba umetnice Jane Stojaković

„…Straha se ne možemo osloboditi Očajničkom potragom za sigurnošću, Već, naprotiv, tako što ćemo ići do kraja, Prihvatajući ništavnost onoga Što se bojimo da ćemo izgubiti.“ Slavoj Žižek, U...

Dušek kao investicija: Kako odabrati dugotrajan proizvod visokog kvaliteta

U današnjem svetu gde se sve čini da se maksimizira vreme i udobnost spavanja, odabir pravog dušeka nije samo pitanje komfora već i pametne...

Šta da radite kad imate problem sa vodoinstalacijama u kući

Kada se suočite sa problemima u vezi sa vodoinstalacijama u svojoj kući, važno je da znate kako da se brzo i efikasno nosite sa...
error: Content is protected !!